Souhlas se zpracováním osobních údajů (registrace)

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti EGIT s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00, IČ: 28121112, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264488 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • stát
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • přezdívka
  • adresa
  • informace o provedených nákupech
  • datum narození
  • číslo občanského průkazu
  • státní občanství
  • IP adresa a informace o zařízení používaném k přístupu na web
  • podrobnosti bankovního spojení
 2. Jméno, příjmení, stát, e-mailovou adresu a telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem vytvoření a administrace uživatelského účtu.

  Přezdívka a adresa budou zpracovány za účelem usnadnění nákupu a doplnění volitelné identity uživatele.

  Informace o provedených nákupech budou zpracovány za účelem poskytnutí přehledu o nakoupeném zboží.

  Podrobnosti bankovního spojení budou zpracovány za účelem ověření uživatelského účtu.

  Datum narození, číslo občanského průkazu a státní občanství bude zpracováno v případě provedení objednávky s vyšším objemem. Tyto údaje budou zpracovány za účelem ověření Vaší totožnosti.

  Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu aktivního využívání uživatelského účtu a dále po dobu 5 let od Vašeho posledního přihlášení.

  IP adresa a informace o zařízení používaném k přístupu na web budou zpracovány za účelem prevence kyberkriminality a trestné činnosti. Takové zpracování je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce, tedy dle článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Proti takovému zpracování máte právo vznést námitku. Tyto osobní údaje budou za těmito účely zpracovány po dobu 3 let.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. poskytovatel softwaru Google Analytics, Google AdWords a Google Data Studio, společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA,
  2. společnost Facebook Inc., se sídlem 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, USA,
  3. společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČ: 26168685,
  4. společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ: 02387727,
  5. společnost ECOMAIL.CZ, se sídlem Na Zderaze 15, 120 00, Praha 2, IČO: 02762943,
  6. poskytovatelé platebních služeb,
  7. poskytovatelé přepravních služeb,
  8. poskytovatelé software pro zákaznickou podporu,
  9. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • na přenositelnost a právo na kopii osobních údajů,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.