Ochrana osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

Společnost EGIT s.r.o., IČO: 28121112, se sídlem Praha 3, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C/264488 (dále jen „Provozovatel“) provozuje tyto webové stránky (dále jen „Herní kupony“), zpracovává osobní údaje jejích návštěvníků či klientů, tj. osob nakupujících na Herní kupony, pro níže uvedené účely, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Provozovatel tohoto webu je ve smyslu Nařízení v pozici správce níže uvedených osobních údajů.

Tento dokument obsahuje informace o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem je zpracovává a komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny. Dále pak tento dokument obsahuje informace o právu přístupu k jejich údajům, právu na opravu osobních údajů a o dalších právech a povinnostech vyplývajících z Nařízení.

Pokud byste nás chtěli ohledně osobních údajů a jejich zpracování kontaktovat, můžete tak učinit na e-mailu: info@herni-kupony.cz

2. Účel shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů Klientů

Osobní údaje jsou v souladu s Nařízením shromažďovány, zpracovávány a uchovávány bez souhlasu pro následující účely:

 1. ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele, která mimo jiné spočívá v analýze používání webové stránky www.herni-kupony.cz za účelem prevence trestné činnosti. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení
 2. správa klientského portfolia a plnění z uzavřených smluv, jednání o takových smlouvách, stejně jako jejich evidování a archivace. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení.
 3. vyřizování vašich dotazů a související komunikace. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení, nejednáme-li přitom o uzavření smlouvy, pak dle písm. b).
 4. zasílání informací a obchodních sdělení na základě provedených nákupů. Takové zpracování umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údajes jejich souhlasem za následujícími účely:

 1. vedení uživatelského účtu na serveru www.herni-kupony.cz
 2. zasílání informací a obchodních sdělení

3. Rozsah shromažďovaných, zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů Klientů

Provozovatel zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedených účelů shromažďování, zpracování a uchování osobních údajů.

Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a dalších údajů („Osobní údaje“), a to zejména:

 • IP adresa, údaje o zařízení používaném k přístupu na web, …
  (platí pro zpracování dle odstavců 2. a)
 • jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, informace o provedených nákupech Herních kuponů a s tím související informace, unikátní kódy slevových a dárkových karet, platební údaje) údaje o průkazu totožnosti Klienta a další údaje potřebné k ověření totožnosti dle zvoleného způsobu ověření.
  (platí pro zpracování dle odstavců 2. b)
 • jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a další sdělené údaje v rámci komunikace a platformy pro komunikaci.
  (platí pro zpracování dle odstavce 2. c)
 • jméno, příjmení, e-mail, informace o provedených nákupech.
  (platí pro zpracování dle odstavce 2. d)
 • jméno, příjmení, přezdívka, heslo, adresa, telefonní číslo, e-mail, datum narození, číslo občanského průkazu, státní občanství, IP adresa a informace o zařízení používaném k přístupu na web, podrobnosti bankovního spojení, informace o provedených nákupech Herních kuponů.
  (platí pro zpracování dle odstavce 2. e)
 • jméno, příjmení, e-mail.
  (platí pro zpracování dle odstavce 2. f)

V závislosti na konkrétním účelu zpracování Osobních údajů bude přitom vždy využit jen nezbytně nutný rozsah Osobních údajů Klientů.

4. Doba zpracování Osobních údajů Klientů

IP adresa a informace o zařízení a další technické údaje budou zpracovány po dobu 3 let od přístupu na server www.herni-kupony.cz.

Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smluv, budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Osobní údaje v souvislosti s registrací uživatelského účtu budou zpracovány po dobu aktivního využívání uživatelského účtu a dále po dobu 5 let od posledního přihlášení.

Pokud jde o zpracování Osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, jsou tyto údaje zpracovávány po dobu platnosti souhlasu, tedy po dobu 3 let od jeho udělení, nebyla-li tato doba prodloužena. V případě zasílání obchodních sdělení na základě provedeného nákupu zboží jsou osobní údaje zpracovány po dobu 3 let od posledního nákupu, nevyjádřil-li Klient nesouhlas s takovým zasíláním.   Odvolat souhlas se zpracováním svých údajů lze písemně nebo elektronicky prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v článku 9 nebo skrze odkaz v patičce každého obchodního sdělení.

5. Způsob zpracování Osobních údajů Klientů

Osobní údaje Klientů získává Provozovatel při nákupu Herních kuponů, resp. při registraci na serveru www.herni-kupony.cz, zaslání dotazu, odsouhlasení zpracování cookies atd. Provozovatel nezískává Osobní údaje Klientů z veřejně dostupných zdrojů.
Osobní údaje Klientů zpracovávané v souvislosti s prodejem Herních kuponů jsou zpracovávány v elektronické podobě, případně též písemně, automatizovaným a manuálním způsobem, a to i s případným využitím podpory a systémů třetích osob, za podmínek stanovených Nařízením a dalšími příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány na území České republiky. Za podmínek stanovených Nařízením může rovněž docházet k předávání Osobních údajů smluvním partnerům Provozovatele pro účely plnění jeho smluvních závazků, a to jen v rámci Evropské unie.

6. Osoby, kterým mohou být Osobní údaje Klientů zpřístupněny

Zpracováním Osobních údajů Klientů může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Přístup takové osoby a zpracování Osobních údajů Klientů třetí stranou bude vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených Nařízením a dalšími příslušnými právními předpisy.

V souvislosti s prodejem Herních kuponů mohou být Osobní údaje Klientů předávány též smluvním partnerům Provozovatele, a to v nezbytně nutném rozsahu pro dosažení tohoto účelu.

Mezi zpracovatele, které Provozovatel využívá, patří zejména:

 1. poskytovatel softwaru Google Analytics, Google AdWords a Google Data Studio, společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA,
 2. společnost Facebook Inc., se sídlem 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, USA,
 3. společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČ: 26168685,
 4. společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ: 02387727,
 5. společnost ECOMAIL.CZ, se sídlem Na Zderaze 15, 120 00, Praha 2, IČO: 02762943,
 6. poskytovatelé platebních služeb,
 7. poskytovatelé přepravních služeb,
 8. poskytovatelé software pro zákaznickou podporu,
 9. vydavatelé kuponů,
 10. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

7. Cookies

Cookies jsou malé soubory obsahující specifické údaje, které slouží k zajištění správného fungování webu a jeho funkcí, k zapamatování vašich preferencí, analýze návštěvníků a jejich chování a také slouží Provozovateli a zadavatelům obchodních sdělení zobrazovaných na serveru www.herni-kupony.cz k rozpoznání počítače Klienta při jeho komunikaci se serverem www.herni-kupony.cz a k následnému využití některých funkcí tohoto serveru. Tyto soubory jsou ukládány ke Klientovi prostřednictvím webového prohlížeče na trvalé úložiště např. jeho pevný disk.

Provozovatel zpracovává soubory cookies za účelem:

 • fungování webových stránek (funkční cookies)
 • poskytnutí našich služeb a jejich zabezpečení, prevence trestné činnosti (nezbytné cookies)
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách; (analytické cookies)
 • přizpůsobení a cílení reklamy (marketingové cookies)

Funkční a nezbytné cookies můžeme zpracovávat i bez udělení souhlasu, neboť jsou zásadní pro správnou funkci webu a pro poskytování našich služeb (např. pamatování si košíku, zajištění bezpečnosti nákupu atd.) Toto zpracování nám dovoluje zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

Ostatní cookies jsou volitelné a lze je zpracovávat pouze po udělení souhlasu. Ten lze udělit prostřednictvím cookie lišty volbou „Přijmout vše“ nebo povolením konkrétního druhu cookies přes tlačítko “Nastavit cookies“. Souhlas i volbu povolených druhů cookies lze kdykoliv změnit zde.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu a zpracování osobních údajů – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Provozovatele námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@herni-kupony.cz. Vznesená námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Bude-li vznesena námitka proti zpracování funkčních či nezbytných  cookies, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a anonymní podobě, která standardně neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies. Přehled používaných cookies najdete v závěru tohoto dokumentu.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
 • službou Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/policy.php 
 • Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493, a to dle jejich zásad dostupných na: https://onas.seznam.cz/cz/ochrana-udaju

8. Právo přístupu k osobním údajům a ochrana práv

Provozovatel při shromažďování, zpracování a uchovávání Osobních údajů Klientů či návštěvníků webu (žadatelů) dbá v plném rozsahu ochrany práv vyplývajících z příslušných ustanovení Nařízení.

Provozovatel poskytne žadateli bez zbytečného odkladu informaci o tom, jaké údaje jsou o daném žadateli zpracovávány a případně kopii těchto údajů, bude-li o to požádán. V této souvislosti upozorňuje Provozovatel, že má dle Nařízení právo vyžadovat od žadatele za druhé a další poskytnutí všech uvedených informací přiměřenou úhradu. Rovněž může Provozovatel požádat o řádné ověření totožnosti. V případě, že žadatel zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel či jiná osoba, která se podílí na zpracování Osobní údajů Klienta provádí zpracování Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s Nařízením, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat, aby Provozovatel nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména může požadovat provedení opravy nebo doplnění jeho Osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na žádost provedeno i omezení zpracování nebo likvidace příslušných Osobních údajů – likvidace osobních údajů bude provedena, pokud nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Provozovatele.

V případě automatizovaného zpracování na základě souhlasu nebo plnění smlouvy si Klient může vyžádat přenos Osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může kdokoliv obrátit na Provozovatele, na Úřad pro ochranu osobních údajů, nebo na příslušný soud.

9. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů či informací ohledně nakládání s Osobními údaji v souvislosti s prodejem Herních kuponů kontaktujte:

EGIT s.r.o.
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3
E-mail: info@herni-kupony.cz

Tento dokument vstoupil v platnost dne 17.1.2022


Přehled používaných cookies

Typ cookie Jak se jmenuje? K čemu slouží? Za jak dlouho se maže? Kdo k ní má kromě Vás přístup?
Nezbytná / funkční autologin Automatický login, pokud uživatel zvolí 90 dní nikdo
Nezbytná / funkční contact-form-sent Odeslání kontaktního formuláře 3 hodiny nikdo
Nezbytná / funkční PHPSESSID Server session Po ukončení session nikdo
Analytická nebo komfortní customerId Identifikace uživatele po odeslané objednávce 1 rok nikdo
Analytická nebo komfortní customerHash Identifikace uživatele po odeslané objednávce 1 rok nikdo
Nezbytná / funkční cart Drží košík 90 dní nikdo
Nezbytná / funkční lang Jazyk webu 1 rok nikdo
Analytická nebo komfortní cc Identifikace uživatele 1 rok nikdo
Analytická nebo komfortní ref Referrer uživatele 24 hodin nikdo
Název Doména Kdo ukládá Expirace Typ
_dc_gtm_UA-746909-26 .herni-kupony.cz Google 1 minuta nezbytná / funkční
_fbp .herni-kupony.cz Facebook 90 dnů marketingová
_ga_FC131V3HSR .herni-kupony.cz Google 730 dnů analytická
_gid .herni-kupony.cz Google 1 den analytická
_dc_gtm_UA-746909-18 .herni-kupony.cz Google 1 minuta nezbytná / funkční
_ga .herni-kupony.cz Google 730 dnů analytická
_gcl_au .herni-kupony.cz Google 90 dnů analytická
DSID .doubleclick.net Google 3 dny marketingová
IDE .doubleclick.net Google 286 dnů marketingová
RUL .doubleclick.net Google 340 dnů marketingová
__Secure-3PAPISID .google.com Google 718 dnů analytická
__Secure-1PAPISID .google.com Google 718 dnů analytická
NID .google.com Google 182 dnů marketingová
APISID .google.com Google 718 dnů marketingová
SSID .google.com Google 718 dnů marketingová
__Secure-3PSID .google.com Google 718 dnů analytická
__Secure-1PSID .google.com Google 718 dnů analytická
__Secure-3PSIDCC .google.com Google 365 dnů marketingová
SIDCC .google.com Google 365 dnů marketingová
SID .google.com Google 718 dnů marketingová
1P_JAR .google.com Google 22 dnů marketingová
SAPISID .google.com Google 718 dnů marketingová
HSID .google.com Google 718 dnů marketingová
NID .google.cz Google 718 dnů marketingová
__Secure-1PAPISID .google.cz Google 718 dnů analytická
SAPISID .google.cz Google 718 dnů analytická
__Secure-3PSID .google.cz Google 718 dnů analytická
APISID .google.cz Google 718 dnů marketingová
SSID .google.cz Google 718 dnů marketingová
__Secure-1PSID .google.cz Google 718 dnů marketingová
SID .google.cz Google 718 dnů marketingová
HSID .google.cz Google 718 dnů marketingová
__Secure-3PAPISID .google.cz Google 718 dnů analytická
sid .imedia.cz Seznam 8 dnů marketingová
sid .seznam.cz Seznam 30 dnů marketingová
APNUID .seznam.cz Seznam 109 dnů marketingová
udid .seznam.cz Seznam 8 dnů marketingová
ftxt_pref .seznam.cz Seznam 70 dnů marketingová
KADUSERCOOKIE .seznam.cz Seznam 109 dnů marketingová
lps .seznam.cz Seznam 9 dnů marketingová
sznrus .seznam.cz Seznam 8 dnů marketingová
OTZ www.google.com Google 11 dnů marketingová

Zabezpečení osobních údajů a ukládání hesel

Bezpečnost vašich osobních údajů, stejně jako zakoupených kuponů, je pro nás prioritou. Proto pravidelně vylepšujeme úroveň zabezpečení našich webových stránek a poskytovaných služeb. Mezi vybraná zabezpečení patří:

 • uložení všech dat na serverech v moderních a zabezpečených datacentrech s nonstop fyzickou ostrahou
 • šifrování komunikace mezi našimi servery a vaším prohlížečem pomocí certifikátu od Let's Encrypt autority
 • implementace HSTS politiky, proto akceptujeme pouze šifrované HTTPS požadavky
 • implementace Content Security Policy (CSP), abychom zamezili spuštění škodlivého obsahu ve vašem prohlížeči, který by mohl odcizit zakoupené kupony
 • vaše hesla neukládáme, ukládáme pouze jejich otisk vytvořený funkcí bcrypt BCRYPT s parametrem cost=12, díky které nelze vaše heslo převést zpět do čitelné podoby